جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

پژوهش و مقاله

اولویت‌بندی احداث نیروگاه منابع تجدید‌پذیر در ایران
براساس اهداف توسعه پایدار انجام شد
مهم‌ترین مسئله مرتبط با سوخت‌های فسیلی رایج، پایان‌پذیری و تجدیدناپذیری آنهاست.
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۵
مقایسه ارزیابی اقتصادی صادرات ال‎ان‎جی و جی‎تی‎ال برای ایران
گاز طبیعی پاک‌ترین سوخت فسیلی با قابلیت تبدیل به محصولات مختلف به شمار می‎رود که در دهه‌های اخیر مورد توجه متقاضیان سوخت‌های فسیلی قرار گرفته است.
شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۸
همگرایی شدت انرژی ایران و اوپک بررسی شد
براساس اطلاعات سال‌های 2010- 1971
امروزه شدت انرژی از منظر توسعه پایدار و امنیت انرژی، شاخصی راهبردی برای کشورها به شمار می‎رود.
جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹