شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سه شنبه / ۲۲ دی ۱۳۹۴ / ۱۲:۵۵
سرویس : گاز
کد خبر : ۲۵۳۲۷۸
گزارشگر : ۳۴۸

مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران

دومین کشور برخوردار از ذخایر گازی در جهان، پنج درصد گاز دنیا را مصرف می کند که این رقم بالاتر از مصرف چین است.

در این خصوص هر سال با سرد شدن هوا و بارش برف و باران میزان استفاده مشترکان خانگی و تجاری گاز روند افزایشی یافته به گونه ای که چین را با داشتن یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون جمعیت پشت سر می گذارد.

استفادۀ بی رویه از گاز از یکسو به دلیل استفاده نادرست از این موهبت الهی و از سویی نبود سیاستهای به کارگیری روشهای مدیریت مصرف، متاثر از عوامل گوناگونی اعم از اجتماعی، سیاسی، مکانی، زمانی و محیطی با تغییرات بسیاری همراه است. یکی از موثرترین عوامل موثر بر مصرف گاز طبیعی افزون بر قیمت نسبی گاز، نرخ رشد اقتصاد است. زیرا به نظر می رسد میان رشد اقتصادی کشور و مصرف کل گاز طبیعی رابطه علی برقرار است.

بر این اساس، مقالۀ «شکست ساختاری: مورد مصرف گاز طبیعی و رشد اقتصادی در ایران» براساس مباحث اقتصادسنجی جدید، وجود یا نبود شکستهای ساختاری و تغییرات رژیمی (عوامل برونزای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تغییر الگوی مصرف انرژی و مصرف گاز)، سعی دارد با توجه به وجود شکست ساختاری و تغییرات رژیمی، رابطه تجربی میان مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی را بررسی کند.

در این مقاله، با استفاده از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1385-1346، رابطه میان مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی، با تأکید بر شکست ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا، از آزمونهای ریشه واحد زیوت - اندریوز، برای تعیین تغییرات ساختاری به شکل درونزا و هم چنین از آزمون همجمعی گریگوری – هانسن، برای بررسی رابطه بلندمدت میان مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی با تاکید بر شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن شکست ساختاری، رابطه بلندمدت مثبت میان مصرف کل گاز طبیعی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد. 

 

این مقاله از فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی وابسته به موسسه مطالعات بین المللی انرژی اقتباس شده است.

 
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید