چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

چهارشنبه / ۶ دی ۱۳۹۶ / ۱۴:۰۳
سرویس : گزارش تصویری
کد خبر : ۲۸۰۵۰۶
گزارشگر : ۶۹۱
/گزارش تصویری/

آتلیه رگ سفید

شانا _ گروه عکس: رگ‎سفید آرام گرفت به مدد مردانی که 58 روز پیاپی، آرامش را تجربه نکردند. آنچه به زعم برخی آتلیه نام گرفت، چیزی نبود جز تصاویری مبهم در میان شعله‎هایی سرکش و صداهایی گوش‎خراش. آنجا هر چه بود، آتش بود و غرش؛ گدازه بود و ملال؛ حماسه بود و پیکار... بنویسید آتلیه رگ‎سفید و بخوانید صحنه نمایش غیرت و مردانگی

عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 38
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 37
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 36
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 35
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 34
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 33
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 32
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 31
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 30

عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 29  
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 11
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 10
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 28
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 27
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 26
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 25
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 24
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 23
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 22
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 21
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 20
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 19
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 18
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 17
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 16
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 15
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 14
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 13
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 12
 
 
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 9
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 8
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 7
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 6
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 5
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 4
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 3
عملیات چاه رگ سفید رگ سفید 1
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید