جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

دیدار وزیر نفت عمان با مهندس زنگنه

(سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵) ۱۵:۱۳

شانا_گروه عکس:مذاکرات مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان برای صادرات گاز ایران به عمان صبح امروز (سه شنبه، ١٩ بهمن ماه) آغاز شد تا صادرات گاز ایران به عمان یک گام به جلو رود.

 
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 3   

محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 2   

 


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 4   

 بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 5  


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 14   

محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان در آغاز سخنان خود  عنوان کرد: ما ایران را فراتر از یک شریک تجاری و به عنوان کشور دوست و برادر می دانیم.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 13 


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 10 


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 8 


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 7  

 بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 16  


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 17  


بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و محمد بن حمد الرمحی، وزیر نفت عمان 15