جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

آیین رسمی افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی با حضور رئیس جمهوری

(یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶) ۱۶:۱۱

آیین رسمی افتتاح طرح توسعه فازهای ١٨-١٧ ، فاز ١٩، فازهای ٢١-٢٠ و طرح برداشت نفت خام از لایه نفتی پارس جنوبی صبح امروز (یکشنبه ٢٧ فروردین ماه) با حضور دکتر حسن روحانی برگزار شد.

آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 17 

آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 16
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 15
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 14
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 13
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 12
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 11
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 10
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 9
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 8
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 7
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 6
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 5
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 4
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 3
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 2
آیین افتتاح طرح های توسعه ای پارس جنوبی 1