شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

مردان ماموریت سخت

(دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶) ۱۰:۳۲

نماهنگ بسیار زیبا تقدیم به مهارگران بی‌ادعای عملیات مهار آتش چاه ۱۴۷ رگ‌سفید