شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری

دیدار زمانی نیا با رئیس گروه دوستی پارلمان رومانی

(یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶) ۱۵:۵۶

شانا _ گروه عکس: امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین الملل امروز یکشنبه (بیست و یکم ابان ماه ) با رییس هیت پارلمانی رومانی دیدار کرد.

 
دیدار زمانی نیا با رییس هیت پارلمانی رومانی 5

دیدار زمانی نیا با رییس هیت پارلمانی رومانی 7
دیدار زمانی نیا با رییس هیت پارلمانی رومانی 6

ویرجیل پوپسکیو، رئیس گروه دوستی پارلمان رومانی

دیدار زمانی نیا با رییس هیت پارلمانی رومانی 1

امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزیر نفت


دیدار زمانی نیا با رییس هیت پارلمانی رومانی 4
دیدار زمانی نیا با رییس هیت پارلمانی رومانی 2

دیدار زمانی نیا با رییس هیت پارلمانی رومانی 3