شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

روایت مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از فعالیت های این شرکت در مناطق زلزله زده غرب کشور

(چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶) ۲۰:۴۹