دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری

دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان

(شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶) ۱۳:۰۳

شانا- گروه عکس:بیژن زنگنه،وزیر نفت باعلیشیر سلطان اف، معاون نخست وزیر ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان 1
دیار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان 3

دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان 4

بیژن زنگنه،وزیر نفت

دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان 2

علیشیر سلطان اف، معاون نخست وزیر ازبکستان

دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان 6
دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان 5

دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان 8

دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان 9