شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

سوخت‌رسانی به مناطق زلزله زده غرب کشور

(سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶) ۱۶:۰۶

شانا_گروه عکس: با همت کارکنان شرکت ملی پخش منطقه کرمانشاه، تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۲۳ هزار لیتر نفت سفید توسط ۱۸۴ نفتکش و بیش از دو میلیون و ۸۳۸ هزار لیتر نفت‌گاز با ۱۱۹ نفتکش در مناطق زلزله زده توزیع شده است.

سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 15
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 14
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 13
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 12
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 11
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 10
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 9
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 7
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 6
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 5
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 4

سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 3
سوخت‌رسانی در مناطق زلزله زده کرمانشاه 2