چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

خارک؛ یکی از امن‌ترین و استانداردترین پایانه‌های نفتی دنیا

(چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶) ۱۵:۴۶

پایانه نفتی خارک به‌ عنوان بزرگترین مرکز ذخیره سازی و صادرات نفت کشور یکی از امن‌ترین و استانداردترین پایانه‌های نفتی دنیا به شمار می‌رود.