شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت

(پنج شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶) ۱۱:۴۷

شانا _ گروه عکس: نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت با حضور سید محمد علی شهیدی محلاتی، معاون رئیس جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت و علیرضا صادق آبادی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برگزار شد.

نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 18
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 17
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 16
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 15
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 14
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 13
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 12
علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش

نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 11
بیژن زنگنه، وزیر نفت

نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 10
سید محمد علی شهیدی محلاتی،معاون رئیس جمهوری

نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 9
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 8
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 7
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 6
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 5
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 4
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 3
نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 2
رونمایی از کتاب "سرو سبز قامت" روایت صنعت انتقال نفت ایران در گذر جنگ

نهمین یادواره شهید تندگویان و ۱۰۵۵ شهید صنعت نفت 1