شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران پس از مهار فوران و آتش چاه 147 میدان رگ سفید

(چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶) ۱۰:۱۹

سخنان سپهر سپهری، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران پس از مهار فوران و آتش چاه 147 میدان رگ سفید/ شامگاه سه‌شنبه (پنجم‌ دی‌ماه ۹۶)