چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

نقش آفرینی خارک در صادرات نفت خام ایران

(چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶) ۱۱:۱۰

بیش از 90 درصد صادرات نفت خام از جزیره خارک انجام می شود که این میزان 70 درصد درآمد ارزی کشور را شامل می شود. با فعال شدن پهلوگاه های دیگر خارک به دست توانمندان ایرانی، توان صادراتی نفت خام از این جزیره به 10 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.