چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

(شنبه ۹ دی ۱۳۹۶) ۱۵:۳۱

شانا _ گروه عکس: آیین سالروز صنعت پتروشیمی امروز (شنبه، 9 دی ماه) با حضور سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت و عباس شعری مقدم، مدیرعامل پیشین صنعت پتروشیمی برگزار شد.

آیین روز صنعت پتروشیمی 14
آیین روز صنعت پتروشیمی 13
آیین روز صنعت پتروشیمی 12
آیین روز صنعت پتروشیمی 11
عباس شعری مقدم، مدیرعامل پیشین صنعت پتروشیمی

آیین روز صنعت پتروشیمی 10
حضور سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی

آیین روز صنعت پتروشیمی 9
آیین روز صنعت پتروشیمی 8
آیین روز صنعت پتروشیمی 7
آیین روز صنعت پتروشیمی 6
آیین روز صنعت پتروشیمی 5
آیین روز صنعت پتروشیمی 4

آیین روز صنعت پتروشیمی 3
آیین روز صنعت پتروشیمی 2
آیین روز صنعت پتروشیمی 1