پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

(جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۶) ۱۲:۳۶

شانا _ گروه عکس: محمد علی دادور، مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس (چهارشنبه، ۱۳ دی‌ماه) گفت: از ابتدای ساخت پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به حدود ۱۱ سال پیش باز می‌گردد تا به امروز، سه میلیارد و ۸۵۹ میلیون یورو هزینه شده و پیش بینی می‌شود برای تکمیل ۲ فاز نیز به ۲۴۰ میلیون یورو نیاز باشد، همچنین ۷۵ درصد این پالایشگاه از نظر ارزشی داخلی و ۲۵ درصد باقیمانده نیز خارجی است.

نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 20

محمد علی دادور،مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 19
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 18
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 17
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 16
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 15
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 14
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 13
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 12
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 11
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 10
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 9
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 8
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 7
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 6
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 5
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 4
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 3

اتاق کنترل، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس

نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 2
نشست خبری مدیرعامل پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 1