پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم

(سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶) ۱۲:۳۸

شانا _ گروه عکس: اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۱۸ دی‌ماه) از تاسیسات شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی قشم بازدید کردند.

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 28
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 27
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 26
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 25
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 24
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 23
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 22
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 21
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 20
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 19
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 18بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 16
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 15
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 14
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 13
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 11
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 10
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 9
حمید بورد، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 8
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 7
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم

 

 
بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 5
فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 4

 بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 3

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم

بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از تاسیسات نفت فلات قاره در قشم 1