شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان مدیریت پروژه

(شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶) ۱۲:۴۳

شانا _ گروه عکس: مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان مدیریت پروژه امروز (شنبه، 14بهمن‌ماه) با حضور وزیر نفت برگزار شد.

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 1

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 4

محمد دیانت، مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 7

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 8
از راست: سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و حبیب الله بیطرف ،معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 5
غلامرضا منوچهری، معاون امور مهندسی و توسعه مدیر عامل شرکت ملی نفت

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 11

بیژن زنگنه، وزیر نفت

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 12
مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 10

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 13

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 6

محسن دلاویز، مشاور اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 14

مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 17
مراسم اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه‎ای به منتخبان حرفه مدیریت پروژه 16