چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری

(شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶) ۱۶:۱۹

شانا _ گروه عکس: طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری پیش از ظهر امروز (شنبه، ۱۴بهمن‌ماه) با حضور سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و برخی مدیران شرکت ملی پالایش و پخش افتتاح شد.

افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 21
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 20
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 19
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 18
سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 17
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 16
فرزاد لطفی ،مدیر پروژه بهینه سازی و نوسازی انبار نفت ری

افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 15
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 14
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 13
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 12
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 11
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 10
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 9
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 8
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 7
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 6
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 5
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 4
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 3
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 2
افتتاح طرح بهینه‌سازی و نوسازی انبار نفت ری 1