چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

بهره برداری از طرح‌های مخابراتی سرخس، نکا، رشت و غرب کشور

(دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶) ۱۶:۲۱

شانا _ گروه عکس: مراسم بهره برداری از پروژه‌های مخابراتی سرخس، نکا، رشت و غرب کشور امروز (دوشنبه، 16 بهمن‌ماه) با حضور حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز برگزار شد.

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 8

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 6

حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 3

از راست: حسن منتظر تربتی، مدیر عامل شرکت ملی مهندسی توسعه گاز ایران، سعید توکلی، مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 2

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 7
مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 5

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 1

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 4

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 10

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 9

مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 13
مراسم بهره برداری از پروژه های مخابراتی سرخس، نکا،رشت و غرب کشور 12