چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

افتتاح سامانه کنترل مرکز انتقال نفت ری-شاهرود

(سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶) ۱۶:۰۸

شانا _ گروه عکس: سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود امروز (سه‌شنبه، ۱۷ بهمن‌ماه) با حضور علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و حبیب‌الله بیطرف، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت افتتاح شد.

مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 25
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 24
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 23
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 22
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 21
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 20
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 19
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 18
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 17
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 16
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 15
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 14
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 13
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 12
حضور علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 11
عباسعلی جعفری‌نسب، مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 10
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 9
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 8
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 7
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 6
حبیب‌الله بیطرف، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 5
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 4
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 3

سیدمحمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 2
مراسم افتتاح سامانه کنترل دور الکتروموتور ولتاژ متوسط مرکز انتقال نفت اصلی ری-شاهرود 1