چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

امضای تفاهم‌نامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پتروزاگرس

(چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶) ۱۱:۱۱

شانا _ گروه عکس: تفاهم‌نامه همکاری صبح امروز (چهارشنبه، ۱۸ بهمن ماه) بین غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و منوچهر شاپوری، مدیرعامل شرکت پارس‎پتروزاگرس امضا شد.


امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 13
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 12
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 11
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 10
غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 9
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 8
منوچهر شاپوری، مدیرعامل شرکت پارس‎پتروزاگرس

امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 7
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 6
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 5
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 4

امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 3

امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 2
امضای تفاهمنامه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پارس پترو زاگرس 1