شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

بهره‌برداری از سامانه دیسپچینگ انبارهای نفت

(چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶) ۱۴:۱۹

شانا _ گروه عکس: آیین بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران امروز (چهارشنبه، 18 بهمن‌ماه) برگزار شد.

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 2

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 7

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 6

  سید محمدرضا موسوی خواه، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 4

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 8

کرامت ویس کرمی، مدیر شرکت پخش منطقه تهران

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 3
مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 5

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 9

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 1

مراسم بهره‌برداری رسمی از سامانه دیسپچینگ میترینگ انبارهای نفت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 11