شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

خرید 4 دستگاه رفیولر 60 هزارلیتری

مناقصه

1396.4631

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی