چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

لایروبی حوضچه ها و اصلاح سیستم حفاظت کاتدیک موجود ونصب پهلوگیر در اسکله تدارکاتی ناحیه بوشهر

مناقصه

1396.4632

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.