چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

خدمات بازرسی و کنترل کیفیت در حین یا پس از ساخت کالاها و قطعات یدکی مکانیکی خریداری شده برای شرکت نفت فلات قاره ایران و صدور گواهینامه های مربوطه

مناقصه

1396.4634

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.