شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 9640054 (خرید مقدار 30 تن آنتی فوم)

مناقصه

1396.4641

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد