شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مزایده عمومی فروش حدود 65000آمپر ساعت باطری فرسوده

مزایده

1396.4660

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه چهارعملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.