شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

پروژه گازرسانی به روستاهای کسیک ، شورجه ، افشارلو، دلایر سفلی و شهید چمنی از توابع شهرستان خدابنده استان زنجان

مناقصه

1396.4561

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان زنجان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.