چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات امدادو تعمیرات درشهرستان بافق و روستاهای تابعه

مناقصه

1396.4667

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 278825 - shana 391.45 ec7a671d-1139-4388-b9a2-905ea8431d88.jpg
آگهی - 278825-roznameh 389.22 4aa342a5-8c10-4ab2-81ce-cb8fa06d9adf.jpg