شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

، طراحی و تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق ساختمانهای مرکزی ،انبار کالا ، مهندسی و اجرای طرحها و ناحیه یک شهر خرم آباد استان لرستان

مناقصه

1396.4697

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی