دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید اتصالات فشار قوی

مناقصه

1396.4802

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران