دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

خرید نه(9) قلم (153 عدد ) لوازم و تجهیزات ورزشی وبدنسازی مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس

مناقصه

1396.4816

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.