دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

ارائه خدمات کاشت و نگهداری چمن زمینهای ورزشی اداره خدمات اجتماعی شرکت پالایش نفت ابادان 96/70

مناقصه

1396.4821

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی