دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

ارائه خدمات نگهداری و صیانت از محوطه،معابر،فضای سبز،زمین های ورزشی و اماکن عمومی

مناقصه

1396.4823

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره