دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع 47300 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت گازرسانی به مجموعه روستاهای تلچگاه باشت

فراخوان

1396.4843

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کهکیلویه و بویر احمد

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 14 163.42 8b5ed996-e34a-46e0-bd00-c7bbc1a77b2c.jpg
آگهی - 11 209.12 76879f59-9126-4e46-9dda-4d9231f2332c.jpg