چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

پروژه طراحی و تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه و شبکه توزیع گازرسانی به بخش های ممبی و سرآسیاب یوسفی و روستاهای در طول مسیر و تابعه به روش EPC

فراخوان

1396.5317

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کهکیلویه و بویر احمد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.