شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات نفت ناحیه قوچان

مناقصه

1396.5335

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه خراسان رضوی

عنوان اندازه (KB)
آگهی - scan0004 162.26 1147742f-c17e-492d-8986-2cb875180ad4.jpg
آگهی - scan0003 238.99 988f5bd3-a203-4a22-9db8-c4fcf0b3154f.jpg