شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی

آتلیه رگ سفید

شانا _ گروه عکس: رگ‎سفید آرام گرفت به مدد مردانی که 58 روز پیاپی، آرامش را تجربه نکردند. آنچه به زعم برخی آتلیه نام گرفت، چیزی نبود جز تصاویری مبهم در میان شعله‎هایی سرکش و صداهایی گوش‎خراش. آنجا هر چه بود، آتش بود و غرش؛ گدازه بود و ملال؛ حماسه بود و پیکار... بنویسید آتلیه رگ‎سفید و بخوانید صحنه نمایش غیرت و مردانگی
     
مشاهده در سایت