دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پنج شنبه / ۸ آذر ۱۳۹۷ / ۱۴:۲۶
سرویس : گزارش تصویری
کد خبر : ۲۸۵۹۱۶
گزارشگر : ۶۹۱
گزارش تصویری

آیین تجلیل و معارفه مدیران پیشین 3 شرکت نفتی در اهواز

شانا ـ گروه عکس: آیین تجلیل و معارفه مدیران عامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت ملی حفاری ایران و شرکت نفت و گاز اروندان عصر روز چهارشنبه (هفتم آذرماه) با حضور مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.


مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 1

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 5

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 4

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 21
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 20
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 19
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 16
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 15
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 14
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 13
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 12
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 11
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 10
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 9
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 8
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 7
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 6

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 40
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 38 
مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 36
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 30
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 29
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 28
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 27
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 26
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 25
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 22

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 34  
مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 31
احمد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و
سید عبدالله موسوی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 29
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 41
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 35
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 33

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 47
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 43
 مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 46

مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 50
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 49
مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 48 مسعود کرباسیان معارفه مدیران مناطق نفت خیز جنوب 51


پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید