دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس

(شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴) ۲۳:۲۱

شانا _ گروه عکس: بیژن زنگنه، وزیر نفت عصر امروز (شنبه، ٢٢ اسفندماه) از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور بازدید کرد؛ همزمان با سفر وی مشعل این پالایشگاه روشن شد.

 

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 1 

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 2  

پالایشگاه ستاره خلیج فارس 2   

پالایشگاه ستاره خلیج فارس 4
پالایشگاه ستاره خلیج فارس 3
 

پالایشگاه ستاره خلیج فارس 11 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 9  

پالایشگاه ستاره خلیج فارس 16 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 14 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 12 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 10 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 8


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 23 

پالایشگاه ستاره خلیج فارس 7 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 6
پالایشگاه ستاره خلیج فارس 22 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 21 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 20 


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 19  

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 11  


پالایشگاه ستاره خلیج فارس 1  
پالایشگاه ستاره خلیج فارس 13

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 10 

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 9 

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 8 

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 7 

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 6 

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 5 

بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 4
بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 3
بازدید وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس 12