سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

وزیر انرژی روسیه به دیدار زنگنه آمد

(دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴) ۱۹:۰۵

شانا _ گروه عکس: بیژن زنگنه بعدازظهر امروز (دوشنبه، ٢٤ اسفندماه) در دیدار با الکساندر نواک ضمن خوشامدگویی به وی و تیم همراه، اظهارکرد: همکاری با روسیه به عنوان یک سیاست پایدار در برنامه های ما قرار دارد.

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 5الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 4    

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه ،بیژن زنگنه وزیر نفت

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 3 

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 2  

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 1 

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 16 

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 15 

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 14 

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 13 

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 12  

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 11 

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 10 

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 8  

لوان جاگاریان، سفیر  روسیه در ایران

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 7  

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه ،بیژن زنگنه وزیر نفت

الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 18
الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه با زنگنه 17