دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

بازدید معاون وزیر نفت از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

(سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵) ۱۶:۴۶

شانا _ گروه عکس: مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عصر دیروز (دوشنبه ٣١ خرداد ماه) در ادامه بازدیدهای خود از مجتمعهای پتروشیمی از سه مجتمع مارون، فجر و بوعلی سینا بازدید و گزارش فعالیتهای این سه مجموعه را از مدیران دریافت کرد.

بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 6  بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 9  بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 7   بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 15 بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 14  بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 18  بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 23 بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 22 بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 21 بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 20 بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 19 بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 13  
بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 10
بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 3  
بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 11
 
بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 12
بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 24  
بازدید معاون وزیر نفت از پروژه های منطقه ویژه پتروشیمی 25