دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

افتتاح رسمی طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت

(سه شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵) ۱۳:۱۵

شانا _ گروه عکس: طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت با سرمایه گذاری ۵۵۰ میلیون یورو و چهار هزار میلیارد ریال صبح امروز (سه شنبه 29 تیرماه) با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، بیژن زنگنه، وزیر نفت، مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مقامهای استانی به طور رسمی افتتاح شد.

افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 7  افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 6افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 4افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 3 افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 2افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 15   افتتاح پتروشیمی مرودشت 5    افتتاح پتروشیمی مرودشت 1 افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 14 افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 13  افتتاح طرح آمونیاک و اوره شهدای مرودشت 11
افتتاح   افتتاح 19  

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری

 

افتتاح 18

افتتاح 17   افتتاح 12 افتتاح 11  

بیژن زنگنه، وزیر نفت

 

افتتاح 10    

بیژن زنگنه، وزیر نفت

 

افتتاح 6  

بیژن زنگنه، وزیر نفت

افتتاح 1 
افتتاح 5  

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

افتتاح 4 

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

افتتاح 3 افتتاح 1