دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان

(شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷) ۱۰:۱۶

شانا_گروه عکس: پنجمین المپیاد علمی- عملیاتی آتش نشانان شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با حضور 20 تیم آتش نشان از پتروشیمی های سراسر کشور، در کرمانشاه درحال برگزاری است، این المپیاد که از تاریخ ۲۳ آبان‌ آغاز شده به مدت سه روز در سالن قمر بنی‌هاشم شهر کرمانشاه ادامه دارد.


پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 23
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 22
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 21
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 20
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 19
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 18
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 17
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 16
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 15
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 14
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 13
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 12
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 11
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 10
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 9
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 8
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 7
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 6
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 5
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 4
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 3
پنجمین المپیاد علمی ـ عملیاتی آتش نشانان 2