پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

همایش تخصصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی

(دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷) ۱۳:۵۵

شانا _ گروه عکس: همایش تخصصی معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی امروز با حضور حمیدرضا مومنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت و دیگر مدیران ارشد و فعالان صنایع نفت و گاز با عنوان قشم، سرزمین فرصت‌های طلایی برگزار شد.

همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 20
قشم، سرزمین فرصت‌های طلایی

همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 19
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 18
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 17
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 16
حمیدرضا مومنی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم

همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 15
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 14
امیر حسین زمانی‌نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت

همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 13
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 12
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 11
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 10
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 9
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 8
محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان سرمایه گذاری

همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 7
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 6
سیدرضا نوروز زاده، مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی

همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 5
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 4
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 3
هیروکی تاناکا، نماینده ارشد دفتر ایران آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا)

همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 2
همایش تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری قشم در حوزه نفت و انرژی 1