دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

تعمیرات اساسی پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند

(سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷) ۱۶:۳۹

شانا _ گروه عکس: با هدف بررسی وضع سالانه سلامت دستگاه‌ها و تجهیزات شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند تعمیرات اساسی این پالایشگاه، واحد‌های تولیدی تعمیر شدند.

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 10

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 7
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 6
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 4
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 3

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 5
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 2

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 17

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 9
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 8

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 16
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 15
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 14
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 13
تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 12

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 19

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 11

تعمیرات اساسی پالایشگاه اراک 18