دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

در حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان

(شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷) ۱۴:۱۳

شانا _ گروه عکس: دهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت و حفاری یکم تا چهارم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‎ بین‌المللی خوزستان برگزار می‌شود. حدود ۲۵۰ شرکت داخلی که ۹۰ درصد آنها از بخش خصوصی هستند و تعدادی از شرکت‌‎های دولتی از جمله شرکت ملی مناطق نفت‌‎خیز جنوب و شرکت ملی حفاری در دهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت و حفاری مشارکت دارند.

حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 3

حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 14
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 13
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 12
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 11
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 9
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 8
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 7
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 6
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 4
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 2

حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 15
حاشیه دهمین نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل خوزستان 10