دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس گزارش تصویری
/گزارش تصویری/

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی

(دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷) ۱۴:۳۳

شانا _ گروه عکس: نشست خبری علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس، امروز (دوشنبه، 12 آذرماه) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 2

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 3

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 4

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 27

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 23

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 21

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 26
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 24

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 20
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 18
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 17

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 25

 

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 16
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 22

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 14
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 13

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 11
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 12

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 10
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 7
نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 5

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 15

نشست خبری رئیس مجلس شورای اسلامی 28