پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس فیلم
/فیلم/

طرح‌های پتروشیمی زیر ذره‌بین مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

(دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷) ۱۰:۱۵